توصیف چیلرجذبی، قسمت سوم، سيكل محلول

توصیف چیلرجذبی، قسمت سوم، سيكل محلول
5 (100%) 1 vote

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از معرفی کامل چیلر به بررسی سیکل محلول چیلر جذبی می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

نمودار تعادلی

سيكل محلول بر روي نمودار تعادلي محلول ليتيوم برومايد و آب (شکل فوق) قابل تشريح است. محور سمت چپ نمودار نمايانگر فشار بخار محلول درشرايط تعادل و محور سمت راست نشانگر درجه حرارت اشباع متناظر با محور سمت چپ براي مبرد (آب) است.

محور پايين، غلظت محلول رانشان ميدهد. به عنوان مثال غلظت 60 % ليتيوم برومايد نشان دهنده 60 درصد وزني ليتيوم برومايد و 40 درصد وزني آب است.

خطوط منحني، در راستاي قطر از چپ به راست، خطوط درجه حرارت محلول هستند (كه نبايد با خطوط درجه حرارت اشباع اشتباه گرفته شوند) خط منحني تكي در قسمت راست و پايين نمودار نشانگر خط كريستاليزه شدن است. در هر درجه حرارت و غلظتي درسمت راست اين خط، محلول كريستاليزه شده، و سبب محدود كردن معبر جريان و نتيجاً موجب انسداد جريان در آن مي شود.

خطوط تقريباً منحني كه از پايين نمودار شروع مي شود، خطوط وزن مخصوص هستند. براي تعيين غلظت محلول ليتيوم برومايد، وزن مخصوص را بوسيله هيدرومتر اندازه بگيريد و درجه حرارت محلول را تعيين كنيد سپس محل تقاطع اين دو را برروي نمودار تعادلی  به دست آوريد.

 سپس مقدار متناظر آن را روي محور پايين بخوانيد و درصد ليتيوم برومايد را تعيين كنيد.

رسم سيكل محلول: در نمودار تعادلی  نمونه اي از سيكل محلول جذبي از نقطه 1 تا نقطه 7 كشيده شده است. مقادير نمونه براي هر نقطه درجدول زیر ارائه شده است. توجه داشته باشيد كه اين مقادير در شرايط كاري و بارهاي مختلف تغيير مي كند.

جدول مقادير سيكل تعادلي

نقطه 1: نشان دهنده محلول غليظ است زماني كه پس از پاشش از نازلهاي ابزوربر، شروع به جذب بخار آب مي كند.

نقطه 2: نشان دهنده محلول رقيق در خروجي ابزوربر هنگام ورود به مبدل حرارتي است.

نقطه 3: نشان دهنده محلول رقيق به هنگام خروج از مبدل حرارتي است. غلظت اين نقطه مساوي غلظت نقطه 2 است ولي دما بالاتر رفته است.

نقطه 4: محلول رقيق را در ژنراتور نشان مي دهد زماني كه تا دماي جوشيدن گرم شده است.

نقطه 5: محلول غليظ را در خروجي ژنراتور نشان م يدهد زماني كه پس از جوشيدن، مقداري از آب آن تبخير شده است.

نقطه 6: نشان دهنده محلول غليظ در خروجي مبدل حرارتي است زماني كه مقداري از گرماي خود را به محلول رقيق خروجي از ابزوربر منتقل كرده است.

نقطه 7: محلول غليظ را در ورودي نازلهاي ابزوربر نشان مي دهد كه با مقداري از محلول رقيق خروجي از ابزوربر مخلوط شده است. اين محلول پس از خروج از نازلهاي ابزوربر در اثر پاشش، مقداري كاهش دما مي يابد.

در  قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت به بررسی سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير  پرداخته می شود. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

Leave a Reply

نفر اولی باش که نظر میده

باخبر شدن از
avatar
wpDiscuz

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up