چیلرجذبی، قسمت چهارم، سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير و عملكرد مدار كنترل

چیلرجذبی، قسمت چهارم، سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير و عملكرد مدار كنترل
5 (100%) 1 vote

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از معرفی کامل چیلر به بررسی سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

سیستم purge  چیلرهای 16JB

 كنترل ظرفيت:

كنترل كننده اي كه درجه حرارت آب سرد خروجي از دستگاه را ميسنجد، در حقيقت موقعيت قرار گيري شير كنترل ظرفيت را تعيين مي كند. شير هم به نوبه خود دبي جريان بخار يا آب داغ ورودي به داخل ژنراتور را تنظيم مي كند و بنا بر اين ظرفيت دستگاه را با بار سرمايي مورد نياز هماهنگ مي كند.

در شرايط بار كامل، شير كنترل ظرفيت كاملاً باز است و هر چه بارسرمايي مورد نياز كاهش مي يابد و درجه حرارت آب سرد خروجي ازدستگاه به پايين تر از درجه حرارت طراحي ميرسد، شير به تناسب بسته مي شود تا اينكه درشرايط بدون بار سرمايي شير كاملاً بسته مي شود.

سيستم كنترل الكترونيكي چيلرهاي جذبي JB 16 بدين شرح است:

و يك سيگنال كنترلي م يفرستد. اين سيگنال توسط كنترلر دريافت مي شود. بر اين اساس كنترلر وضعيت مناسب براي شير كنترل را تعيين كرده و به شير كنترل فرمان تغيير وضعيت به وضعيت مناسب را مي دهد. درجه حرارت آب سرد به صورت دستي در تابلوي كنترل دستگاه تنظيم ميگردد.

كنترل غلظت بالا:

هنگاميكه غلظت ليتيوم برومايد در محلول به بالاترين حد مجاز نزديك مي شود، شير محافظ سيكل باز ميشود و مقدار كمي مبرد به داخل مدار محلول وارد مي شود. بنابر اين غلظت ليتيوم برومايد در حد مجاز نگاه داشته مي شود.

براي كنترل پل هاي شير محافظ سيكل در دماهاي مختلف، از مجموعه اي شامل سه سوئيچ كنترل سطح و دو ترموستات دماي محلول براي تعيين وضعيت غلظت و دماي محلول استفاده مي شود. سه سوئيچ كنترل سطح كه در محفظه شناور در قسمت اواپراتور قرار دارند، بر اساس رابطه مستقيم بين سطح مبرد در اواپراتور و غلظت محلول كار م يكنند. بدين معني كه با افزايش سطح مبرد در اواپراتور غلظت محلول در قسمت ابزوربر بيشتر مي شود.

بنابراين عكس العمل شير محافظ سيكل به افزايش بيش از حد مجاز غلظت محلول را م يتوان با تعيين سطح مبرد دستگاه تنظيم كرد.

اين كار با افزودن مبرد در راه اندازي اوليه دستگاه يا هر زمانيكه محلول يا مبرد از دستگاه خار ج مي شود، انجام مي پذيرد.

كنترل غلظت پايين:

درجه حرارت پايين كندانسور مي تواند موجب رقيق شدن بيش از حد محلول ليتيوم برومايد در ابزوربر شود. در نتيجه، افت سطح مبرد در اواپراتور مي تواند موجب كاويتاسيون در پمپ مبرد شود. براي جلوگيري از اين مشكل، شير كنترل سطح پايين (شماره 13 ، تصویر موجود در قسمت دوم)

رقيق شدن ليتيوم برومايد را محدود م يكند. اگر سطح مايع در اواپراتور، خيلي پايين بيايد، يك سوئيچ كنترل سطح شير سولنوئيدي را فعال مي كند تا مقدار كمي ليتيوم برومايد وارد اواپراتور شود. اين كار سطح مايع را در اواپراتور هميشه بالاتر از حداقل نگه مي دارد و وضعيت اواپراتور و ابزوربر را متعادل ميكند.

سيم كشي مدارهاي كنترلي:

در شکل زیر مدار اللکترونیک چیلر جذبی  16JB نشان داده شده است.

عملكرد مدار كنترل  روشن كردن دستگاه:

 

عملكرد مدار كنترل  خاموش كردن دستگاه:

قبل از راه اندازي اوليه:

در  قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت به بررسی لوله کشی و تست های مختلف چیلر جذبی پرداخته می شود. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

Leave a Reply

نفر اولی باش که نظر میده

باخبر شدن از
avatar
wpDiscuz

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar