برجهای خنک کن چگونه نصب و نگهداری می شوند؟

محل نصب،لوله کشی، مراقبت و نگهداری از برجهای خنک کن به چه صورت انجام می گیرد؟ در گزینش صحیح دستگاه خنک کننده آب متناسب با مقتضیات یک پروژه معین باید چند عامل اصلی را ملحوظ قرار داد، توانایی خنک کنندگی، مسائل اقتصادی، سرویسهای مورد نیاز و شرایط محیطی، این عوامل اغلب  به یکدیگر بستگی متقابل […]

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar