دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان

در دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان ضمن تشریح مراحل انجام ممیزی انرژی در ساختمان، وضعیت انرژی ساختمان با توجه به انرژی مصرفی مندرج در قبض‌های پرداختی مشخص می شود. براین اساس با استفاده از اطلاعات مندرج در قبض‌های انرژی ساختمان و همچنین داده‌های سالیانه هواشناسی، ضریب انتقال حرارت عملکردی دیوار‌های خارجی ساختمان مشخص می‌گردد. سپس […]

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up