منوی دسته بندی

سختی آب و میزان سختی آب در ایران

15158388012027391108 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

سختی کل آب


سختی به وسیلۀ مجموع نمکهای کلسیم و منیزیم در آب بیان میشود اگرچه ممکن است شامل آلومینیوم، آهن، منگنز، استرانتیم یا روی نیز باشد.

2018 02 27 152139 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

علاوه براین یک لایه بسیار نازک رسوب میتواند به شدت بازده سطح انتقال گرما را تحت تأثیر قرار دهد جدول نشان دهنده اثر ضخامتهای مختلف لایه رسوب بر دمای یک مبدل گرمایی است:
2018 02 27 152341 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

سختی ناپایدار (موقت) یا سختی کربناتی:

که ناشی از وجود کربنات ها و بی کربنات های کلسیم و یا منیزیم در آب است و برحسب ppmبیان میشود. (برمبنای )CaCO۳

سختی پایدار (دائمی) یا سختی غیرکربناتی:
باقیماندۀ سختی به علت وجود ترکیبات دیگری از کلسیم و یا منیزیم در آب مانند سولفاتها، کلریدها، نیتراتها، فسفاتها و یا سیلیکاتهای کلسیم و یا منیزیم، به وجود میآید که کربن در آن دخالت ندارد و با یکای ppm بیان میشود. (برمبنای )CaCO۳

2018 02 27 152646 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

مقایسه سیستم های با سختی گیر و بدون سختی گیر

2018 02 27 152919 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

2018 02 27 153139 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

کیفیت آب میتواند بهصورت چشمگیری از یک منطقه نسبت به منطقه دیگر و متناسب با منابع آبی آن منطقه و مواد معدنی موجود در آب، تغییر کند. جدول درجه سختی آب برخی از شهرهای ایران را نمایش میدهد.

2018 02 27 153703 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

.همچنین در نقشه تأسیساتی زیر می توانید محل و نحوه نصب سختی گیر را مشاهده نمایید.

2018 02 27 153844 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

همچنین در جدول زیر میتوانید میزان املاح استاندارد موجود در آب مصرفی را مشاهده نمایید.

2018 02 27 154029 - سختی آب و میزان سختی آب در ایران - آرین پادرا صنعت

http://arianps.ir/01/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه ۲.۸ / ۵. تعداد رای: ۵

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

مرضیه ابراهیمی
Subscribe
باخبر شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments