مبحث 2 مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری، در راستای منظم کردن امور مهندسی و خدمات مربوط به آن تدوین شده است و هدف اصلی  این مبحث رفع مسائل مبهم و مشکلاتی است که در اجرای قوانین وجود دارد. در این مبحث مقررات ملی مجموعه شیوه نامه‌های آئین نامه اجرایی مصوب سازمان نظام مهندسی بررسی شده است. و تکالیف هر یک از عوامل موثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه‌های اجرایی و عهده دار کنترل،مراجع صدور پروانه، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و سایر اشخاص تعیین شده است.

فصل اول مبحث 2 مقررات ملی ساختمان: کلیات

پیشگفتار/ تعاریف/ اهداف/ خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم مبحث 2 مقررات ملی ساختمان: طراحی ساختمان

طراحی ساختمان/ دفاتر مهندسی طراحی ساختمان/ طراحان حقوقی ساختمان

فصل سوم مبحث 2 مقررات ملی ساختمان: اجرای ساختمان

اجرای ساختمان/ دفاتر مهندسی اجرای ساختمان/ مجریان حقوقی ساختمان/ مجریان انبوه سازکاربرگ های شماره 1و2و3 انبوه ساز/ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی/ طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

فصل چهارم مبحث 2 مقررات ملی ساختمان نظارت ساختمان

نظارت ساختمان/ ناظران حقیقی ساختمان/ ناظران حقوقی ساختمان/ نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش کارمعرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری، نحوه دریافت و نظارت، حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی وملکی، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

فصل پنجم فهرست ‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده12 آیین‌نامه اجرایی

نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین‌نامه اجرایی/ نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن

فصل ششم مبحث 2 مقررات ملی ساختمان :شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل هشتم پیوست مربوط به شیوه‌نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

دانلود فایل pdf مبحث 2 مقررات ملی ساختمان در لینک زیر

مقررات ملی ساختمان

Posted on: arianps

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar