مبحث 5 مقررات ملی ساختمان(مصالح و فراورده های ساختمانی)

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان(مصالح و فراورده های ساختمانی)

در مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان با عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و همچنین ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و روش های آزمایش آن‌ها بیان شده است. این مشخصات و روش‌های ارائه شده منطبق بر استانداردهای ملی ایران است. در صورت موجود نبودن استاندارد بخصوصی در ایران ، این آزمایشات با استانداردهای معتبر بین المللی مطابقت داده شده است.

در این مبحث هر یک از مصالح و مواد در ۶ تقسیم بندی کلی تعریف ، دسته بندی ، استاندارد ها شامل ویژگی و آزمایشات استاندارد ،ایمنی و بهداشت و محیط زیست ، سازگاری و بسته بندی و حمل و نگه داری معرفی شده است.

از آنجا که مسائل بهداشتی، ایمنی و ملاحظات محیطی در اجرای ساختمان اموری مهم هستند، در هر بخش از این مبحث، نقش هر یک از مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در این موارد ارائه شده است.همچنین با توجه به اثرات متقابل و تاثیر در دوام آنها، مساله سازگاری مصالح با یکدیگر در هر بخش نیز عنوان شده است.

شیوه‌های مناسب انبار کردن، محافظت، حمل و نقل، ساخت و تولید در کارگاه‌ها نیز جزو مطالبی هستند که در این مبحث آورده شده است.

در بخش پایانی و پیوست این مبحث، برخی از مصالح نسبتا جدید و نیز سیستم‌های ساختمانی و ارجاع به استانداردهای مربوطه ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :کلیات

هدف و دامنه کاربرد/ دسته‌بندی مصالح/ استانداردها/ ویژگیها و مشخصات فنی/ تأیید کیفیت/ مطابقت با استاندارد/ استفاده مجدد/ مصالح و فراورده های جدید/ انبار کردن/ ساخت و تولید در کارگاه

فصل دوم  مبحث 5 مقررات ملی ساختمان: آجر

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل سوم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :بلوک های سفالی توخالی

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهارم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :کاشی سرامیکی

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پنجم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :سنگ ساختمانی

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل ششم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :سنگدانه ها

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفتم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :سیمان وفرآورده های آن

تعریف/ دسته بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری

فصل هشتم مبحث 5 مقررات ملی : مواد افزودنی شیمیایی بتن

تعریف/ دسته بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل نهم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان: آهک و فرآورده های آن

تعریف/ فرآورده های آهکی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دهم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان: گچ و فرآورده های آن

تعریف/ دسته بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل یازدهم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان: ملات های ساختمان

تعریف/ دسته بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دوازدهم مبحث 5 مقررات ساختمان: فلزها و مصالح جوشکاری

فلزها/ مصالح جوشکاری

فصل سیزدهم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان: چوب و فرآورده های آن

تعریف/ دسته بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهاردهم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان: قیر و قطران

تعریف/ دسته بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پانزده مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :شیشه

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل شانزدهم مبحث 5 مقررات ساختمان :رنگ و پوشش ساختمانی

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفدهم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان :عایق های رطوبتی

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری

فصل هجدهم مبحث 5 مقررات  ساختمان: عایق های حرارتی

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل نوزدهم مبحث 5 مقررات ساختمان: پلیمرهای ساختمانی

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل بیستم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان: نانو مواد

تعریف/ دسته‌بندی/ استانداردها/ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی/ سازگاری/ بسته بندی، حمل و نگهداری

پیوست 1 مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستم های ساختمانی

پیوست 2 استانداردهای مرجع

دانلود فایل PDF مبحث 5 مقررات ملی ساختمان از طریق لینک زیر

مقررات ملی ساختمان

دانلود مباحث دیگر مقررات ملی ساختمان

Posted on: arianps

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar