منوی دسته بندی

سوخت دیزل ژنراتور

از یک دیزل ژنراتور - سوخت دیزل ژنراتور - آرین پادرا صنعت

 

سوخت دیزل به عنوان محصولی خطرناک رده بندی می شود و انبار و توزیع آن تحت یک سری قوانین قرار دارد. لطفا به قوانین محلی مراجعه فرمایید.
نصب دائمی معمول است تا متناسب با مخزن روزانه و مخزن ذخیره سازی اصلی است. این دو مخزن می توانند در یکی ذخیره شوند اگر نیاز سوختی دیزل ژنراتور پایین باشد.
الف- مخزنی که به طور دستی پر می شود
ساده است که در موقع شروع به طور دستی آن را به طور چشمی چک کرد. اغلب بخشی از مونتاژ ژنراتور این مخزن متناسب با نوارها یا سنجش سطح سوخت، پرکننده، استراحت و خروجی زهکش است
ظرفیت مخزن مورد نیاز ممکن است بر اساس مصرف تخمینی ۰٫۲ لیتر/کیلوواتز/ساعت محاسبه شود.
ب- مخزنی که به طور اتوماتیک پر می شود و درون اتاق قرار گرفته است
این مخزن به طور اتوماتیک با پمپ الکتریکی از مخزن ذخیره سازی اصلی پر می شود. این نوع تجهیزات باید تحت یک سری قوانین باشند. باید به سیل گیر مخزن سوخت مجهز شده باشد که ظرفیت مشابه مخزن برای جمع آوری هر گونه نشتی دارد. لوله مواد تلف شده به مخزن اصلی برگردانده می شود که باید نصب شود با بخش حداقل دو برابر لوله تامین سوخت.
مخزنی که سوار شده است اندکی بزرگتر از میل لنگ موتور دیزل است (به استثنای مناطق پارک کردن سرپوشیده) به منظور نگه داشتن پمپ.
این مخزن باید متناسب با سوپاپ آتشی که از بیرون از اتاق کنترل می شود متناسب گردد.
برای اهداف ایمنی تامین باید به آهستگی از مخزن اصلی به مخزن روزانه حرکت کند تا هیچ سدکننده هوایی وجود نداشته باشد که ارسال آن را به مخزن روزانه آهسته کند. اگر مخزن ذخیره سازی بالاتر از مخزن روزانه قرار گرفته باشد سوپاپ اطمینان و وسیله ضدسیفون باید بر روی خط لوله مخزن روزانه نصب باشد.
مخزن نباید در سطحی بالاتر نسبت به lm بالای میل لنگ موتور دیزل باشد. اگر سطح مخزن نباید بیشتر از یک متر در سطحی پایین تر نسبت به موتور دارای سر مکش باشد.

الف- جنرال
طراحی لوله خروجی از ژنراتور موضوعی ج

دی است و باید به دقت محاسبه شود. در این مورد باید در صورت نیاز از افراد متخصص مشاوره گرفته شود.
شماری از محدودیت ها مانند افت فشار، اینسولیشن، سوسپانسیون، سطح صدا و آلودگی هوا مورد توجه قرار گیرد. لطفا توجه کنید که با هر خمیدگی بیشتر افت فشار بیشتر رخ می دهد که بنابراین لوله قطر بزرگتری باید استفاده شود.
توجه: دیزل ژنراتوری که به صداخفه کن هایی مجهز شده اند باید به خروجی درز انبساط شونده مناسبی تکمیل شوند. این درز انبساط شونده یا خروجی منعطف باید بر روی خروجی اگزور کنوپی سوار باشد.
ب- اجزای اصلی
۱-لوله خروجی
۲-زانو (Elbows)
۳- درز انبساط شونده (Expansion joint)
۴-زهکش تراکم
۵-آب بندی دیوار و کف
۶-خروجی
۷- وسیله معلق یا سوسپانسیون
۸-چارچوب حمایتی
۹- پایه (stand) لوله
۱۰-سیستم معلق صداخفه کن
۱۱- اینسولیشن (عایق) گرما
۱۲-صداخفه کن
پ- لوله کشی
مورد ۱- لوله
توصیه می شود که از لوله جوش داده نشده استفاده شود: به دلایل وزنی، به هر حال لوله صفحه ای رولی ممکن است راحت باشد. در هر موردی، درزهای جوش باید در درون مجرا اجتناب شود.
مورد ۲- زانوها
زانوها باید حداقل شعاع خمش ۶-۸ *D را داشته باشند که عنصری ممکن است. اگر زانو از صفحه جوش داده شده ساخته شده است مطمئن شوید که دارای ۲ تا ۴ بخش برای زانوی ۹۰ درجه است.
مورد ۳: خروجی منعطف و گسترده
خروجی منعطف: امکان انحراف یک وری را میدهد اما دارای مقدار کمی حرکت طولی است.
خروجی انبساطی – عمده حرکت طولی را به علت انبساط جذب می کند.
یادآوری: جدول بعدی انبساط را به mm در متر os خروجی را ارائه می دهد هنگامی که گرم می شود.
برای فولاد ضد زنگ در ۱٫۵ ضرب می شود.
این جز نباید از وزن لوله خروجی پشتیبانی کند. مطمئن شوید که تنظیمی عالی است که از شکست آن جلوگیری می کند.
مورد ۴: تراکم ساز و زهکش آب باران
باید متناسب با پایین ترین نقطه نصب باشد و در هر تغییر مسیر عمودی / افقی تغییر می کند به منظور اینکه از صداخفه کن خروجی و موتور پشتیبانی کند.
مورد ۵ : آب بندی دیواره و خروجی سقف
در هر سوراخ دیواره و بر روی خروجی سقف نصب شده باشد.
مورد ۶: خروجی اگزوز
خروجی اگزوز برای تخلیه به اتمسفر و برای پشتیبانی از درون لوله ها از آب و هوای بد پشتیبانی می کند.
ت- لوله ها و صدا خفه کن ها سوار و معلق
عمر مفید نصب بستگی به طراحی صحیح و پشتیبانی مناسب لوله دارد.
مورد ۷: سیستم پشتیبان لوله
از گیره آهنی صاف ساخته شده است که برای ایمنی به سقف متصل است و سیستم سوسپانسیون طراحی می شود تا امکان انبساط آزاد لوله ها را امکان پذیر می کند.
مورد ۸: چارچوب هدایت
برای بخش های عمودی چارچوب هدایت طراحی می شود که امکان می دهد لوله منبسط می شود در حالی که به طور جانبی حفظ می شود.
مورد ۹: پایه لوله
پایه لوله طراحی می شود تا از وزن لوله عمودی پشتیبانی کند.
مورد ۱۰: توقف صداخفه کن
سوسپانسیون صداخفه کن طراحی می شود تا از وزن صداخفه کن پشتیبانی کند. ممکن است عمودی یا افقی باشد.
ج- اینسولیشن (عایق) گرما (مورد ۱۱)
بسته به نوع نصب ممکن است نیاز باشد تا لوله ها عایق شوند. گرما توسط لوله (های) خروجی از اتاق حذف می شوند که ممکن است بر سیستم خنک کننده اثر بگذارند که ممکن است همچنین برای ایمنی کارمندان بخش حفظ و نگهداری خطرناک باشد.
عایق که کامل شد دمای سطحی نباید فراتر از ۷۰ درجه سانتی گراد بشود و موادی که برای عایق استفاده می شود پشم سنگ است (به جز آزبست).ممکن است با آلومینیوم پوشیده شده باشد به منظور اینکه ظاهر را بهبود دهند و از مواد عایق پشتیبانی کنند.
۵۰ میلیمتر ضخامت لایه پشم شیشه باید به عنوان حداقل نیاز مورد توجه قرار گیرد.
د- صدا خفه کن (مورد ۱۲)
جنرال
با جذب موج صوتی صدا را کاهش می دهد یا به آن واکنش می دهد.
لوله خروجی باید به طور مناسبی معلق شوند و براکت (bracket) نباید بر روی دیزل ژنراتور سوار شوند (به جز برای مونتاژ اصلی). کوپلینگ انبساط خروجی باید بر روی خروجی موتور متناسب شوند. قطر لوله هرگز نباید کوچکتر از خروجی اگزوز دیزل ژنراتور شود.
اگر لوله خروجی باید به دلایل نصب منبسط شود انبساط زیزی باید بین دیزل ژنراتور و لوله نصب شود.
لوله کشی باید نصب شود تا وزن آن فشاری را بر زیر منعطف وارد کند تا آخر باید کاملا در خط باشد (هر ریختنی باعث خواهد شد تا زیر آن شکاف بردارد.)
صدا خفه کن سوار شده
صدا خفه کن سوار به طور مستقیم بر روی دیزل ژنراتور یا کنوپی آن نصب است. بست ها بر روی دیزل ژنراتور تناسب شده اند و انبساط زیری بین صدا خفه کن و موتور است.
صدا خفه کن جذبی
گازهایی از طریق صدا خفه کن عبور می کنند که از ماده جاذب صوت با کارایی بالا ساخته شده است و با صفحه سوراخ سوراخی پشتیبانی می شود.
صدا خفه کن واکنشی جاذب
پیش از اینکه گازها از بخش جاذب ضد صوت بروند آنها به اتاقک انبساط پر شده با خفه کن های واکنشی پر می شوند.

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات تاسیسات ساختمانی و صنعتی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

منبع: پایگاه جامع دیزل ژنراتو

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 0 / 5. تعداد رای: 0

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

مرضیه ابراهیمی
Subscribe
باخبر شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments