منوی دسته بندی

توصیف چیلرجذبی، قسمت دوم، معرفی کامل چیلر جذبی

1 1 - توصیف چیلرجذبی، قسمت دوم، معرفی کامل چیلر جذبی - آرین پادرا صنعت

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از ارائه نکات ایمنی راه اندازی و تعمیر نگهداری چیلر جذبی به معرفی کامل چیلر جذبی و آشنایی با ساختار، اصول اولیه چیلر جذبی و مدارهای جریان سیال می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید. در تصویر زیر لیست تمام قطعات چیلر جذبی را مشاهده می کنید.

۲ - توصیف چیلرجذبی، قسمت دوم، معرفی کامل چیلر جذبی - آرین پادرا صنعت

2.1 - توصیف چیلرجذبی، قسمت دوم، معرفی کامل چیلر جذبی - آرین پادرا صنعت

اصول اولیه سیکل جذبی:

در چیلرهای جذبی  ۱۶JB از آب بعنوان مبرد در مخازنی که تحت خلاء هستند، استفاده می شود. چیلرها بر پایه این اصل ساده کار می کنند که: در فشار مطلق پایین (خلاء )، آب گرما را می گیرد و در درجه حرارت پایین بخار می شود (می جوشد). به عنوان مثال: در فشار مطلق ۰.۲۵ اینچ جیوه آب در درجه حرارت ۴ درجه سانتی گراد می جوشد. مبرد با گرفتن حرارت از یک سیال دیگر (که معمولاً آب است) تبخیر می شود و آن سیال دیگر را خنک می کند. سپس سیال خنک شده می تواند برای سرمایش مورد استفاده قرار گیرد. برای پیوسته ساختن فرآیند سرمایش، مبرد تبخیر شده (بخار آب) توسط محلول لیتیوم بروماید جذب می شود. جذب بخار مبرد توسط جاذب، فشار دستگاه را به میزان کافی پایین نگاه م یدارد تا عملیات تبخیر ادامه یابد. سپس محلول لیتیوم بروماید رقیق شده به یک مخزن جداگانه پمپ م یشود که در آنجا توسط بخار یا آب داغ، حرارت می بیند تا بخار آب جذب شده را آزاد کند. آب مایع نسبتاً خنک از یک منبع خارجی (برج خنک کن) حرارت کافی را از بخار آب م یگیرد و آنرا برای استفاده دوباره در سیکل سرمایش مجدداً به مایع تبدیل م یکند. محلول مجدداً غلیظ شده لیتیوم بروماید برای ادامه سیکل جذب به مخزن جاذب برگردانده می شود.

ساختار دستگاه:

پوسته بالایی و پایینی در برگیرنده چهار قسمت اصلی چیلر جذبی است: اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و کندانسور (به شکل فوق مراجعه شود)

پوسته پایینی شامل اواپراتور و ابزوربر می باشد. در اواپراتور، آب (مبرد) تبخیر م یشود و سیال عامل در فرآیند سرمایش یا تهویه هوا راخنک می کند. در ابزوربر آب تبخیر شده توسط محلول لیتیوم بروماید جذب می شود. پوسته بالایی شامل ژنراتور وکندانسور است. درژنراتور محلول رقیق لیتیوم بروماید حرارت م یبیند و بخار آب خود را از دست می دهد. بخار آب آزاد شده در فرآیند تغلیظ، در قسمت کندانسور به آب مایع تبدیل می گردد. چیلرهای جذبی ۱۶JB همچنین دارای این تجهیزات هستند: یک مبدل حرارتی برای بهبود بازده دستگاه، یک سیستم پرج (purge). برای تنظیم خلاء دستگاه با خارج کردن مواد غیر قابل تقطیر، دو پمپ بسته برای به گردش در آوردن مبرد و محلول لیتیوم بروماید و کنترلرهای مختلف عملکرد، تنظیم ظرفیت و سیستم های ایمنی برای کارکرد مطمئن و صحیح دستگاه.

مدارهای جریان سیال:

2.2 - توصیف چیلرجذبی، قسمت دوم، معرفی کامل چیلر جذبی - آرین پادرا صنعت

در شکل فوق قسمت های مختلف چیلر جذبی، مدارهای اصلی جریان را در چیلر جذبی ۱۶ JB نشان می دهد. آب سرد شونده از داخل لوله های اواپراتور می گذرد و بوسیله تبخیر آب (مبرد) که بر روی سطح خارجی لوله ها پاشیده م یشود، خنک م یگردد بخار مبرد به داخل قسمت ابزوربر هدایت م یشود و به وسیله محلول لیتیوم بروماید که بر روی لوله های ابزوربر پاشیده می شود، جذب می گردد. حرارتی که از آب خنک شونده گرفته شده، از طریق بخار جذب شده به مایع خنک کنند های که درون لوله های ابزوربر جریان دارد، منتقل می شود.

محلول لیتیوم بروماید با جذب آب رقیق تر می شود و برای تغلیظ مجدد به داخل ژنراتور پمپ م یشود. محلول رقیق در ژنراتور بوسیله بخار یا آب داغ گرم می شود تا آب (مبرد) جذب شده را تبخیر نماید. بخار مبرد حاصل به سمت کندانسور هدایت شده و بر روی لوله های حاوی آب خنک کننده کندانسور تقطیر م یگردد. مایع مبرد حاصله به اواپراتور برگردانده می شود تا مبرد سیکل جدیدی را شروع کند.

محلول غلیظ هم از ژنراتور به ابزوربر برگردانده می شود تا محلول سیکل جدیدی را شروع کند. درحین عبور از مسیر، محلول از داخل یک مبدل حرارتی عبور م یکند که در آنجا حرارت از محلول غلیظ به محلول رقیق پمپ شده به سمت ژنراتور انتقال داده می­شود. این انتقال حرارت بازده سیکل محلول را با گرمایش مجدد محلول رقیق نسبتاً سرد قبل از ورود به ژنراتور و پیش سرمایش محلول غلیظ قبل از ورود به ابزوربر، افزایش می­دهد.

برای خواندن قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی به این صفحه مراجعه کنید.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه ۰ / ۵. تعداد رای: ۰

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

مرضیه ابراهیمی
Subscribe
باخبر شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments