منوی دسته بندی

تأسیسات ساختمان

تمیز کردن کانال هوا – آیا ارزشش را دارد؟

نظافت کانال هوا سرویسی است که توسط پیمانکاران حرفه ای گرمایش و سرمایش علاوه بر خدمات معمولی آنها توصیه می شود. اما سوال اینجاست: آیا ارزش این هزینه را دارد…

مزایای تعمیر و نگهداری منظم HVAC

این واقعیت را نمی توان انکار کرد که تعمیر و نگهداری پیشگیرانه منظم می تواند عملکرد و عمر مفید سیستم های HVAC را بهبود بخشد. خانوارها یا مشاغلی که انتظار…

پمپ های حرارتی

راحتی چیزی است که خانه را تبدیل به خانه می کند. آسایش بزرگترین نکته در همه خانه ها است. بنابراین، نگه داشتن خانه در دمای مطلوب، سطح راحتی شما را…

نوآوری های سبز در سیستم های HVAC

کاربرد فعلی ما از سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVACs) یک نگرانی اساسی برای محیط زیست ما است. سیستم‌های تهویه مطبوع یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان در آلودگی و…