آب گرم کن

راهنمایی نصب آبگرمکن دیواری

امروزه بدیل استفاده گسترده از لوازم گاز سوز بخصوص آبگرمکنهای دیواری در کشور عزیزمان ایران ، توجه به نکات ایمنی و حفاظتی این دستگاه ها امری اجتناب ناپذیر می نمایاند .به همین منظور نکات مختصری در این باره تهیه نموده ام که شما را به خواندن آنها دعوت می کنم.

۱- فضای لازم مفیدبرای نصب آبگرمکن(حجم): ۹m= B3108و بقیه آبگرمکنها (مدلB3115و….) حداقل ۱۲m خواهد بود مشروط به اینکه حجم اشغال شده توسط اشیا موجود در محل(یخچال  کابینت  کمد  اجاق گاز وغیره) بیش از۲متر مکعب نباشد.
۲- محل نصب دارای دریچه باشد که امکان تهویه را فراهم سازد.
۳- حتی المقدور از تهویه مناسب بر خوردار باشد که برای عملکرد بهتر دستگاه اکسیژن کافی به آن برسد.
۴- تهویه مناسب طبیعی برای اتاق دارای درب و پنجره بنا به شرایط مکان نصب آبگرمکن در ساختمان بطوریکه زیردر بها وپنجره هاجا برای عبور هوا پیش بینی شده باشد وتهویه اجباری بافن قوی یا ضعیف(کوچک یا بزرگ )که در آشپزخانه اغلب منازل وجود دارد.
۵- محل نصب دارای پنجره و هواکش مناسب جهت تامین هوای احتراق واحیانا تخلیه دود وگاز در مواقع بروز خطر باشد.
۶- نصب آبگرمکن در فضای غیر قابل تهویه اکیدا ممنوع
۷- برای نصب در موارد خاص باید با واحد خدمات مشتریان هماهنگ شود.
۸- مکان نصب آبگرمکن مترو که نباشد که فاقد هوای کافی است و بطورکلی در محلهای بسته ای که اکسیژن کافی در آن مکان وجود نداردآبگرمکن نصب نگردد.
۹- نصب آبگرمکن در حما م اکیداممنوع (بدلیل وجود بخارآب کمبوداکسیژن واحتمال بروز گاز گرفتگی)
۱۰- نصب آبگرمکن در زیر زمین که اکسیژن کافی ندارد بدلیل نرسیدن اکسیژن اکیداممنوع
۱۱- نصب آبگرمکن در اتاقهای کوچک اکیداممنوع:بدلیل کمبود اکسیژن کافی و حجم کم محل نصب
۱۲- نصب آبگرمکن دررختکن اکیداممنوع:بدلیل خطرآتش سوزی و کمبود جاواکسیژن
۱۳- نصب آبگرمکن در توالت و دستشویی اکیداممنوع: بدلیل کمبودفضاوکمبود اکسیژن
۱۴- نصب آبگرمکن در اتاقهای خواب ممنوع (بدلیل نبودجریان هوا)
۱۵- نصب آبگرمکن در انباریهای که فضای لازم را نداشته و اکسیژن دستگاه تامین نمیشود ممنوع میباشد.
۱۶- آبگرمکن دور از دسترس کودکان نصب شود:بد لیل کنجکاوی و دستکاری کودکان
۱۷- نصب آبگرمکن در انبارهای متروکه اکیداممنوع:بدلیل فرسودگی مصالح انبار و وجودموادقابل اشتغا ل
۱۸- نصب آبکرمکن در آشپزخانه ای که درب حمام و رختکن به آنجا باز میشودممنوع است:مگرمواردیکه حجم و فضای لازم(حداقل۳۰مترمکعب)با تهویه مناسب (پنجره یا دودکش طبیعی و اجباری)و دودکش مجزا وجودداشته باشد.
۱۹- نصب آبگرمکن در آشپزخانه ای که درب رختکن به آنجا باز می شود ممنوع است مگر در مواردیکه آشپزخانه OPEN(باز)بوده فضای لازم حداقل ۳۰ متر مکعب با تهویه مناسب دارای روشنایی و پنجره یا هواکش طبیعی و اجباری وجود داشته باشد.
۲۰- اگر منزلی آشپزخا نه یا محل مناسبی برای نصب آبگرمکن نداشته باشد.بایستی جایگاه مخصوص سر پوشیده یا حجم مناسب و شرایط ایده آل را فراهم نموده سپس آبگرمکن نصب شود.(آب–گاز-تهویه و غیره)
۲۱- از یک آبگرمکن برای۲ طبقه یا۲ واحد مسکونی استفاده نگردد.
۲۲- آبگرمکن برای مصرف یک طبقه و یک واحد مسکونی که همه شیرهای آبگرم در اختیار مشتری باشد نصب گردد.
۲۳- محل نصب باید در ارتفاعی نزدیک به دریچه دود کش باشد:بطوریکه طول قسمت عمودی تا کلاهک تعدیل ۲۵۰میلیمتر باشد.
۲۴- محل نصب جایی باشد که پیلوت آبگرمکن به راحتی قابل رویت باشد.
۲۵- ارتفاع نصب آبگرمکن از کف تمام شده ۱۲۰ الی ۱۴۰ سانتیمتر و فاصله افقی از وسایل گرما را از جمله وسایل گاز سوز و نفت سوز حداقل ۴۰ سانتیمتر باشد.
۲۶- محل نصب آبگرمکن دیواری باید صاف و محکم و از و مصالح مرغوب و استاندارد و تراز باشد تا باعث سر نگونی دستگاه نشده و از عملکرد صحیح دستگاه نکاهد.
۲۷- بهنگام سوراخکا ری و نصب رول پلاک مشکل وجود نداشته باشد و دیوار وزن دستگاه را تحمل نمایید.
۲۸- حداقل فاصله آبگرمکن از دیوار مقابل یک متر باشد(برای جابه جایی رویه)
۲۹- حداقل فاصله آبگرمکن از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین ۱۵-۱۰سانتیمتر باشد (برای جابه جایی رویه)
۳۰- تمامی ضوابط ایمنی استاندارد های ملی لوازم گاز سوز در آن رعایت شده باشد.
۳۱- فاصله افقی حداقل۴۰سانتیمتر رعایت شود.
۳۲- لوله کشی غیر استاندارد ممنوع میباشد.
۳۳- آبگرمکن در محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد نصب نگردد.
۳۴- مایعات و موادقابل اشتغال در مجاورت آبگرمکن وجود نداشته باشند.
۳۵- نصب آبگرمکن در جائیکه پریز برق در پشت دستگاه قرار میگیرد و یا سیم برق عبور می کند ممنوع است مگر اینکه سیم برق و یا پریز برق مکانش تغیر داده شودو بطور کامل اصلاح گردد.
۳۶- آبگرمکن درپشت در بهاو مکانهایی که ارتفاع سقف کوتاه است نصب نگردد.
۳۷- آبگرمکن در بالکن هایی که امکان رفت و آمد وجود ندارد نصب نگرد.
۳۸- نصب آبگرمکن د ر پاگرده با ارتفاع نا مناسب ممنوع است.
۳۹- محل نصب آبگرمکن باید سر پوشیده باشد تا از یخ زدگی مصون بماند و احتمال یخ زدن در زمستان وجود نداشته باشد.ضمنا باد خور هم نباشد.(در جریان وزش باد وجود نداشته باشد)
۴۰- در حیاط خلوت محل سر باز نصب نگردد.زیرا موجب یخ زدن در زمستان و ترکیدن رگولاتور گاز میگردد(بادوسرماویخ زدگی)
۴۱- نصب آبگرمکن در مکانهایی که از لوله کشی آبگرم شوفاژاستفاده میشده در صورتی امکان پذیر است که از قطع بودن لوله مسیر برگشت و خروج آبگرمکن از منبع دو جداره اطمینان حاصل گردد.(قطع لوله سوم)
۴۲- قبل از نصب آبگرمکن از عملکرد مجرای دودکش مطمئن شویدبایدبرای خروج گازهای حاصل از احتراق هر دستگاه یک مجرای دودکش اختصاصی وجودداشته باشد.باشعله کبریت و آتش زدن تکه روزنامه میتوان به عملکرد صحیح دود کش پی برد.(اطمینان از مکش دود کش در درجه اول توسط شعله کوچک)
۴۳- مهیا بودن دودکش با قطر مناسب(بنابه نوع آبگرمکن)و نزدیک بودن به مکان نصب آبگرمکن و باز بودن راه دودکش-آبگرمکن نیز حتی المقدور زیر دودکش نصب گردد(در غیر اینصورت از زانوهای کمترو طول افقی کمتری استفاده شود)
۴۴- برای خروج حاصل گازهای حاصل از احتراق حتی المقدور یک مجرای دودکش اختصاصی وجود داشته باشد.
۴۵- دودکش باید با قطر مناسب داخل دیوار و با رعایت مناسب از کف- سقف و با کلاهکHاستفاده شود.
۴۶- در صورتیکه دود کش سقفی بوده و جنس سقف قابل اشتغال باشد(چوب – پارچه- یونولیت- پشم و شیشه)موارد ایمنی باید کاملا رعایت شود .مانند درست نمودن قاب و حفاظ کافی و مناسب بطوریکه از تماس مواد قابل اشتغال با دود کش جلوگیری شود.
۴۷- محل انتخاب برای نصب آبگرمکن حتما دارای مجرای مناسب دود کش با قطروقاب مناسب باشدویااینکه امکان نصب دودکش جدید در آنجا وجود داشته باشد.بنا به نوع آبگرمکن (مدلB3115و….)ضمنا دودکش نیز ۹۰ سانتیمتر از پشت بام فاصله داشته باشد .جنس دیواره دود کش باید عایق حرارت بادوام صاف و صیقلی باشد.
۴۸- نصب آبگرمکن در محلی که دودکش بصورت شبکه ای در ساختمان اجرا شده ممنوع می باشد.
۴۹- ضمن بررسی از مستقل بودن دودکش مطمئن شوید که دودکش مشترک نباشد(استفاده دو وسیله و یا چند وسیله گاز سوز از یک دود کش ممنوع است در غیر اینصورت امکان پس زدن دود احتراق ناقص و خطر گاز گرفتگی و …..وجوددارد.
۵۰- آبگرمکن در نزدیکترین نقطه به محل اصلی مصرف آبگرمکن نصب شود حداکثراین فاصله برای آبگرمکن B3108=5m متروبرای آبگرمکن۷m=B3115 مترتوصیه میگردد.
۵۱- حتی المقدور برای کارایی بهتر وبازده بهتر وبازده بیشتر صول مجاز لوله انتقال آبگرم از محل نصب تا محل مصرف رعایت شود.ترجیحانزدیکترین نقطه به محل مصرف رابرای آبگرمکن انتخاب نمایید.
۵۲- در مسیرهای طولانی حتی الامکان لوله هارا جهت جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی عایقکاری نمایید.
۵۳- آگر لوله های آبگرم عایقکاری یا تو کار باشدتا۱۰متربلامانع است.
۵۴- لوله آبگرم با قطعات دیگر مشترک نبوده و همچنین اطمینان حاصل شود که در مسیر آبگرم مصرفی نقطه کوری وجود نداشته باشد.
۵۵- قسمتی از لوله کشی آبگرم که استفاده نمیشود ودر پوش زده شده و هوا محبوس است نقطه کور نامیده میشوددر موقع باز کردن یکی از شیرهای آبسردساختمان در یک لحظه هوای هوای محبوس تراکم شده و آب به جریان در آمده و باعث روشن شدن لحظه ایی آبگرمکن میشود
۵۶- در مسیرلوله کشی آبگرمکن از سه راهی به جای زانو ویک طرف در پوش استفاده نگردد.
۵۷- آبگرمکن را در نزدیکترین نقطه به محل بیشترین مصرف نصب نمایید. بعنوان مثال چنانچه مصرف آبگرم آشپزخانه است.آنرا به نزدیکترین نقطه به شیر ظرفشویی و یا اگر بیشترین مصرف آبگرم در حمام است به دوش نصب نمایید.
۵۸- آبرمکن بالای ظرفشوی ویا بالای شیرآبگرم نصب نشود. زیرا در زمان کار بخار حاصل از آبگرم دستگاه را فرسوده واکسیده می نماید.
۵۹- آماده بودن لوله های آبسردو گرم درمحل با قطر مناسب ۲/۱اینچ و یانمره۲توصیه میشود.(ترجیحا گالوانیزه بدلیل استحکام ورعایت بهداشت)
۶۰- فاصله افقی دو لوله آبسردوگرم ۱۲ سانتی متر بدون اتصالات اضافی باشد.
۶۱- بهترین شرایط و امکان لوله کشی آبسردوگرم را داشته باشد(برای نصب آبرمکن)
۶۲- در جاییکه در مسیر ورودی آبسرد منزل سختی گیر نصب شده و افت فشار بیشتر میشود باید دقت شود که فشار آب برای کار صحیح دستگاه کافی باشد.
۶۳- بعد از اندازه گیری فشار و دبی آب (در صورت مناسب بودن و هماهنگی با اطلاعات دفترچه راهنما)آبگرمکن نصب شود ویا شرایط لازم ایجاد گردد.
۶۴- در مکانهایی که به علت کمبود فشار آب از پمپ استفاده میشود باید دقت بیشتری کرد تا نوسان فشار آب نامیزان بودن کلید کنترل فشار و باد مخزن دستگاه (پمپ)عاملی جهت نارضایتی مشتری از آبگرمکن نگردد.
۶۵- شیر قطع جریان آبسرد در نزدیکترین نقطه به آبگرمکن واقع شده و امکان تخلیه آب دستگاه در هنگام برودت زیاد و عدم از دستگاه وجود داشته باشد.
۶۶- اگر آبگرمکن در آشپزخانه نصب شود برای تعمیر شستشو نشتی و چکه احتمالی از کفشور استفاده کنید و اشپزخانه دارا کفشور برای تخلیه و خارج کردن آب نااک(فاضلاب) باشد.
۶۷- طول لوله کشی رعایت شود(کوتاه یا بلند نباشد)اگر شرایط خاصی وجود داشت (احتمال یخ زدن در هوای آزاد)حتما لوله ها عایق بندی شوند.
۶۸- حداقل ارتفاع لازم منبع ذخیره آب ثقلی نسبت به آبگرمکن دیواری(مدلهای مختلف)برای روشن شدن دستگاه متفاوت است مثلا برای آبگرمکن مدلB115.حداقل۵/۴متر ارتفاع مور د نیاز است تا فشار متعادل ۴۵/۰بار تامین شود.
۶۹- زمانیکه فشار آب را تسط می نمایید حداقل فشار برای آبگرمکن مختلف بر اساس کاتولوگها و مشخصات فنی آبگرمکن های مختلف محاسبه و اجرا شود.برای آبگرمکن B212حداقل ارتفاع ۲متر
۷۰- در صورتیکه از گاز طبیعی (شهری)که ترکیبی از متان و اتان است استفاده می نمایید.فشار آب همراه با دبی مناسب برای دستگاه اندازه گیری شود فشار مجاز گاز شهری باید۱۸ میلی بار یا۱۸۰mm.W.Cمیلی متر ستون آب باشد.
۷۱- قطر انشعاب لوله کشی گاز خانگی برای آبگرمکن دیواری باید مناسب برای مصرف آبگرمکن باشد.براساس محاسبه قطر۴/۳اینج معادل ۲۰ میلیمتر نمره۵/۲ لوله سیاه بدون درز(مانسمان) می باشد.وبرای کلیه آبگرمکن بوتان مجاز است.
۷۲- در صورتیکه از گاز مایع استفاده میشود محل استقرار سیلندر تا محل نصب حداکثر ۵/۱متر باشد و طول شیلنگ مورد استفاده نباید از ۵/۱ متر تجاوز نماید.(۱۵۰سانتیمتر)استفاده از رگولاتورهای فشار قوی ممنوع می باشدورگولاتور مناسب جهت مصرف آبگرمکن دیواری با مشخصات خروجی۳۳ میلی بار و مصرف ۲ کیلو گرم می باشد.فشار مجاز گاز مایع ۲۸۰mmw.cمیلی متر ستون آب می باشد.
۷۳- اگر از گاز شهری استفاده می شود شیر گاز باید در ارتفاع مناسب طبق استاندارد شرکت ملی گاز ودر کنار آبگرمکن تعبیه شده باشد.
۷۴- فاصله شیرلوله گاز و دستگاه مقداری باشد که حداقل فاصله رعایت و حتی الامکان از لوله مسی استفاده باشد.
۷۵- شیر گاز یا کپسول گاز در نزدیکترین محل به آبگرمکن باشد.
۷۶- وجود شیر قطع و وصل جریان گاز در نزدیکترین محل الزامی است.
۷۷- در دستر بودن شیرگاز در نزدیکی دستگاه جهت قطع و وصل جریان گاز در مواقع ضروری رعایت شود.
۷۸- شیر گاز هر دستگاه نباید به وسیله گاز سوز دیگری متصل باشد(از یک شیر فقط برای یک مصرف کننده استفاده شود)
امید است با رعایت و توجه به نکات فوق زندگی سرشار از آرامشی را داشته باشید

اجزاء سیستم تهویه مطبوع – تخصصی

اجزاء تشکیل دهنده تهویه مطبوع به نگارش مهندس عالی قدر مجتبی طباطبایی که در دسترس عموم مهندسان قرار دارد که می توان با مطالعه آن بهترین برآورد  را از سیستم مورد نیاز هر مجموعه طراحی و محاسبه کرد.

اجزاء سیستم تهویه مطبوع:

تجهیزات لازم برای تهیه هوای مطبوع در شکل زیر نشان داده شده است که عناصر اساسی و اجزاء اختیاری سیستم همرا با شرح وظایف هریک از آنها نیز در زیر آن بیان شده است.

وظیفه اجزاء سیستم ——-
1-مجرای ورود هوای خارج به منظور تهویه

2: پیش گرمایش هوا

3-مجرای بازگشت هوای جریان یافته در اتاقها به دستگاه

4-پالایش هوا از آلودگیها

5-سرمایش و رطوبت گیری هوا ( شستشوی هوا )

 

6- گرمایش در زمستان یا سرمایش در تابستان بمنظور دست یافتن به دمای دلخواه، کنترل رطوبت.

7-رطوبت زنی

8- رانش هوا

9- مجرای جریان هوا به سوی فضاهای مورد تهویه

10- توزیع هوا در فضای مورد تهویه

11- ضمیمه ای برای دستگاه هواساز، که ممکن است دارای محفظه تخلیه هوا، کوئل گرمایی، کوئل سرمایی و خروجی یا عملکرد بی صدا باشد.

1- ورو دی هوای خارج شامل پنجره مشبک، کرکره ها، دمپرها

2- پیش گرمکن

3- ورودی هوای برگشتی ( دمپرها )

4- فیلتر

5- رطوبت گیر ( هوای شوی یا کویل سردی که توسط آب سرد یا محلول نمکهای مبرد و یا انبساط مستقیم مایع مبرد، با یا بدون پاشش حل می کند.

6- کوئل گرمایی

7- رطوبت زدن

8- باد زدن

9- سیستم کانال

10- خروجی هوا

11- ترمینال خوا ( با خروجی )

سمت هوا
12- تهیه سیال سرد کننده برای قسمت 5 12- ماشین تبرید شامل کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و لوله کشی مایع مبرد  سمت تبرید
13- رانش آب یا محلول نمک مبرد

14- مجرای انتقال آب یا محلول مبرد بین مبدلهای حرارتی

15- خنک کردن آب کندانسور

13-پمپ

14-لوله کشی آب یا محلول نمک مبرد

15-برج خنک کننده

 سمت آب
16- تهیه بخار یا آب گرم

17- مجرای انتقال بخار یا آب گرم ار دیگ به قسمت های 2 و 6

16- دیک و متعلقات

17- لوله کشی

 سمت گرمایش

 سیستم انبساط مستقیم ( DX ): استفاده از یک واحد تهویه خودکفای کوچک با سیستم DX، ساده ترین روش تهویه مطبوغ تابستانی اتاق است. این دستگاه شامل قسمت های  1، 3، 4، 8، 10 و 12 است. با اضافه کردن قسمت 6 یا تطبیق دادن دستگاه با یک پمپ حرارتی، این واحد می تواند در تمام طول سال، چه در فصل سرما و چه در فصل گرما، عمل تهویه اتاق را انجام دهد. یک واحد تهویه خود کفای بزرگ علاوه بر قسمت های مذکور شانل عناصر 2 و 9 نیز می باشد و می تواند تهویه یک فضای بزرگ را بر عهده بگیرد. از واحد تهویه خودکفا می توان برای تهویه مطبوع انفرادی اتاقها یا فضاهای ساختمانهای مسکونی ، ادارات، تاسیسات تجاری یا یم گروه از اتاقها یا دفاتر استفاده کرد. شکل زیر دو نمونه از کاربرد این سیستم را، یکی برای وقتی که بارسرمایی اتاق بین 1/2 تا 2 تن تبرید می باشد و دیگری برای زمانیکه بارسرمایی اتاق بیش از 2 تن تنبرید است، نشان می دهد.

سیستم تمام آب:

این سیستم که برای تهویه انفرادی اتاقها یا فضاهای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد شامل دستگاه فن کوئل است که در داخل اتاق یا فضای مورد نظر نصب می شود. یک دستگاه فن کوئل متشکل از قسمت های 1، 3، 4 ، 5، 8، 10 می باشد. هوای تازه مورد لزوم برای تهویه می تواند از طریق سوراخی که روی دیوار تعبیه می شود مستقیماَ از خارج تامین گردد. بطوریکه قبلا ذکر گردید آب سرد یا گرم مورد نیاز جهت سرمایش یا گرمایش اتاق، در مرگز جداگانه ای تهیه شده از طریق لوله کشی به کوئل این دستگاه ارسال می گردد. دمای اتاق مورد تهویه را می توان از طریق کنترل دبی آب گرم یا سرد ورودی به کوئل توسط یک شیرموتوری و یا با تغییر سرعت بادزن، با فرمان یک ترموستات اتاقی تثبیت نمود. هوای تازه مورد لزوم جهت تهویه را می توان در یک مرکز جداگانه تهویه نمود به دستگاه فن کوئل رسال کرد که در این صورت یک سیستم هوا-آب خواهیم داشت، بدین ترتیب احتیاجی به تعبیه سوراخ روی دیوار جهت ورود هوای خارج به دستگاه نخواهد بود. البته می توان بجای ارسال هوای تازه به دستگاه فن کوئل ، آن را از طریق دریچه هایی که در راهروها تعبیه می شوند مستقیما توسط سیستم کانال، از مرکز تهیه هوا تازه به راهروها و از آنجا به اتاقها وارد نمود. مرگز تهیه هوای تازه شامل قسمت های 1، 2، 4، ( 6 و 7 بطور اختیاری ) می باشد. دستگاه فن کوئل برای ساختمان هایی که دارای اتاقهای متعدد و نسبتا موچک می باشند از قبیل هتل ها، ادارات و ساختمان های پزشکی کوچک قابل استفاده است. سیستم هوا-آب برای ساختمانهایی مه بدلایل معماری مجاز به تعبیه سوراخ های ورودی هوای خارج روی دیوارهای آن نیستیم، مناسب خواهد بود.

سیستم تمام هوا: 

بطوریکه قبلاً ذکر شد، در این سیستم هوای مطبوع در مرکز جداگانه ای تهیه و توسط سیستم کانال به اتاقها یا فضاهای مورد نظر ارسال میگردد. دستگاهی که وظیفهٔ تهیهٔ هوای مطبوع را برعهده دارد به هوا ساز موسوم است که در داخل اتاق مخصوصی نصب میگردد. این دستگاه شامل قسمت های 1، 2 ، 3، 4، 5 ، 6، 7، 8 ، 9 ، 10، 11 و 17 میباشد. قسمت های 12 ، 13، 14، و 16 در داخل اتاقی جداگانه (موتورخانه) قرار میگیرند و قسمت 15 در فضای آزاد نصب می شود. شکل زیر یک واحد هواساز را بطور شماتیک نشان میدهد. برای استفاده از هوای تهیه شده در واحد هواساز امکانات مختلفی وجود دارد که در شکل زیر نشانداده شده است.


شکل سیستم تمام هوای دو کاناله:  در این سیستم ارسال هوا از مرکز به فضاهای مورد تهویه از طریق دو کانال صورت میگیرد که یکی هوای سرد و دیگری هوای گرم را منتقل می کند. هوا از این دو کانال، جهت اختلاط و کنترل دبی وارد محفظه ای می شود و عمل تخلیط هوای گرم و هوای سرد تحت فرمان یک ترموستات که در فضای مورد تهویه نصب گردیده به نسبت های مختلف و مناسب در این محفظه انجام میگیرد. سیستم دو کاناله از این امتیاز ویژه برخوردار است که علاوه بر فصول سرد و گرم می تواند در فصول میانی نیز مورد استفاده قرار گیرد و نیز قادر است گرمایشی و سرمایش یک ساختمان را بطور همزمان بنحو مطلوبی انجام دهد، مثلاً در ساختمانی که اتاقهای مشرف بخارج آن احتیاج به گرمایش و اتاقهای میانی آن احتیاج به سرمایش دارند، میتوانبا استفاده از این سیستم هردو نظر را تأمین نمود.


سیستم هوا-آب : 

 همانطور که قبلاً ذکر شد، در این سیستم بخش اعظم بار حرارتی اتاق (سرمایی یا گرمایی) توسط مبدل حرارتی اتاق (واحد القایی و یا پانل تشعشعی ) جبران گشته هوای ارسالی از واحد هواساز ضمن تأمین هوای تازه اتاق، بخش کوچکی از بار حرارتی آنرا نیز تأمین میکند، در نتیجه قطر لوله های حامل آب گرم یا سرد بطرف مبدل حرارتی اتاق کوچکتر از سیستم تمام آب بوده کانالهای ارسال هوا از واحد هواساز به اتاق مورد نظر ساختمانهای بزرگ با طبقات و اتاقهای متعدد، میتواند باعث کاهش هزینهٔ اولیهٔ سیستم تهویهٔ مطبوع کردد. شکلهای زیر به ترتیب سیستم هوا-آب را با واحد القایی و پانل تشعشعی نشان می دهند.

 سیستم پمپ حرارتی:

بطوریکه قبلاً اشاره شد، سیستم پمپ حرارتی درواقع یک سیکل تبرید می باشد که قادر است توسط کنترل ویژه ای، حرارت را بسمت دلخواه منتقل کند. بدین ترتیب او اپراتور و کندانسوراین سیکل تبرید باقتضای فصل، متناوباً نقش یکدیگر را ایفا خواهند کرد. این سیستم برای کشورهایی که در آنها قیمت برق ارزانتر از سوختهای فسیلی است، مقرون بصرفه بوده از این نظر دارای جذابیت خاصی است. تمام سیستمهای تهویه مطبوع را می توان به سیستم پمپ حرارتی تبدیل نموده با استفاده از مکانیزم مذکور آبگرم، آب سرد و یا هوای گرم و سرد را باقتضای فصل بوسیلهٔ ماشین برودتی و بدون نیاز به دیگ تهیه کرد. استفاده از این سیستم باعث می شود که هزینهٔ اولیه تأسیسات و نیز فضای مورد نیاز در موتورخانه کاهش یابد. همچنین بدلیل عدم استفاده از سوختهای فسیلی، آلودگی هوا کاهش یافته سیستم در مقابل خطر آتش سوزی از ایمنی بیشتری برخوردار خواهد بود.

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar