منوی دسته بندی
هیتر روغن داغ - انتخاب صحیح بویلر - آرین پادرا صنعت

انتخاب صحیح بویلر

با توجه به اینکه قسمت اعظم هزینه های تعمیرات و نگهداری تاسیسات یک مجموعه مربوط به بویلر می باشد بنابراین انتخاب صحیح و مناسب آن در ابتدای امر نقش بسزایی…

ac3256 - دستگاه تهويه بسيار كوچك برای تهویه هوای داخل ساختمان ها - آرین پادرا صنعت

دستگاه تهویه بسیار کوچک برای تهویه هوای داخل ساختمان ها

هر ساختمان و به طور کلی هر فضای بسته ای نیاز به تهویه هوا داخل آن دارد. بنابراین دستگاه تهویه هوا هر ساختمان یک وسیله بسیار مهم است. تهویه هوا یک ضرورت برای فضاهای بسته تهویه هوا وظایفی مهمی…

تاسیسات ساختمانی چیست

تاسیسات ساختمان چیست؟

 تاسیسات ساختمان چیست تاسیسات ساختمان از نیازهای اساسی و مورد نیاز هر ساختمان می باشد. به بیان دیگر ، تاسیسات ساختمان، اجزای حیاتی هر ساختمان را تشکیل می دهند. این…