منوی دسته بندی
تاسیسات ساختمانی چیست

عایق بندی حرارتی

۱- مفهوم عایق کاری عایق ها به موادی ، یا تلفیقی از مواد گفته می شود که مانع انتقال حرارت و انرژی می شود و جهت یکی از اهداف زیر…