منوی دسته بندی
a - تعیین شدت روشنایی مورد نیاز در مکان‌ها و برای فعالیت‌های مختلف - آرین پادرا صنعت

تعیین شدت روشنایی مورد نیاز در مکان‌ها و برای فعالیت‌های مختلف

   در سال ۱۹۷۹، انجمن مهندسان روشنایی آمریکا (IESNA) روندی برای انتخاب میزان روشنایی مورد نیاز مکان‌ های مختلف بر اساس فاکتورهای مهمی که در عملکرد دید موثر می باشد، پایه گذاری نمود. این…