منوی دسته بندی
software employee - فناوری و روش‌های پایش وضعیت - آرین پادرا صنعت

فناوری و روش‌های پایش وضعیت

تکنیک‌های مختلفی برای شناسایی عیوب احتمالی تجهیزات در حال کار و در صورت لزوم تعمیر آن‌ها ابداع ‌شده‌اند که هر یک با توجه به شرایط کاری قطعه استفاده می‌شوند. این…