منوی دسته بندی
IceBank1 - اواپراتورها یا تبخیرکننده ها - آرین پادرا صنعت

اواپراتورها یا تبخیرکننده ها

اواپراتور وسیله ای است که از آن برای سردکردن محیطی خاص استفاده می شود . مایع مبرد ورودی به اواپراتور با گرفتن گرمای سیال خنک شونده ( گاز یا مایع ) ، تبخیر…

Cooler Type - آشنایی با انواع کولر گازی - آرین پادرا صنعت

آشنایی با انواع کولر گازی

۱-بطور کلی کولر گازی وظیفه جذب هوای گرم داخل  و تولید هوای خنک و مطبوع از طریق فرایند تبخیر مایع مبرّد به گاز در اواپراتور کولر را دارا می باشد…