منوی دسته بندی
1505816525189964 orig - بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان - آرین پادرا صنعت

بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان

بهینه‌ سازی مصرف انرژی، امروزه یکی از موضوعاتی است که کشورها برای صرفه‌ جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های مالی آن را در اولویت کارهای خود قرار داده‌اند.در ایران…

1462614582thermal insulation building - تاسیسات ساختمان - عایق کاری ساختمان - آرین پادرا صنعت

تاسیسات ساختمان – عایق کاری ساختمان

ارزیابی اقتصادی صرفه جویی درمصرف انرژی از طریق عایق کاری حرارتی ساختمان درگذشته دیوارها را باربر می ساختند و چون از انواع کم مقاومت نظیر خشت وگل بود ضخامت آنها زیاد…