منوی دسته بندی
building management system 1 - خانه هوشمند - آرین پادرا صنعت

خانه هوشمند

کنترل هوشمند روشنایی بخش زیادی از هزینه های برق شما ناشی از چراغ هایی است که نا خواسته روشن هستند. این چراغ ها ممکن است چراغ های پارکینگ ، راه…