منوی دسته بندی
25459 3 medium - روش های نگهداری ، مراقبت و استفاده بهینه از چیلر - آرین پادرا صنعت

تهویه مطبوع برای بیمارستانها

بدلیل اهمیت مسئله آلودگی هوا  و انتشار آن در بیمارستان از یک طرف و حفظ بالاترین کیفیتها برای تهویه مطبوع و آرامش بخش برای بیماران ٬ از طرف دیگر ٬…