منوی دسته بندی
slider7 - تأسیسات ساختمان:چگونه بوی لوله سینک را از بین برده و آن را تمییز کنیم؟ - آرین پادرا صنعت

مشعل وانواع آن

مشعل هابه طور معمول متناسب با دیگ انتخاب می‌شوند و به میزان مصرف سوخت برحسب لیتر در ساعت و کیلوگرم در ساعت و یا گالن در ساعت مشخص می‌شوند. اگر…