تهویه مطبوع بیمارستان

(طراحی تاسیسات بیمارستان (سیستم های گرمایش سرمایش بیمارستانی

ابتدا باید با بخش های مختلف بیمارستان آشنا شویم فضاهاي اصلي بيمارستان شامل اتاقهاي عمل، ريکاوري ، کتابخانه ، آمفي تئاتر ، سالن غذاخوري ، اتاقهاي بستري کلينيک ، آزمايشگاهها ، اتاق پزشکان ، پرستاران و اتاقهاي اداري و … مي باشند.هر بخشی نیاز به سیستم سرمایش و گرمایش دارد.که معمولا براي تامين آن از دو سيستم استفاده مي کنيم که به شرح زير است :

سيستم اول :
سيستم پيشنهادي جهت گرمايش و سرمايش اتاقهاي بستري ، کلينيک ، اتاق پزشکان و پرستاران و اتاقهاي اداري استفاده از سيستم فن کويل با توزيع هواي تازه مرکزي است .
در اين سيستم بار سرمايي و گرمايي تماما توسط فن کويل جبران مي شود و هواي مورد نياز براي هر فضا توسط يک دستگاها هواساز مرکزي تهيه و توسط شبکه کانال کشي به داخل اتاقها توزيع مي شود به عبارت ديگر چون هواي تازه توسط هواساز جداگانه تامين مي شود.
در نتيجه مي توان اين هوا را از لحاظ دما و رطوبت و تميزي کاملا کنترل کرد . معمولا هواي تازه را روي فیلتر های مخصوص عبور داده و به شرایط هواي داخل اتاق مي رسانيم .

بزرگترين مزیت اين سيستم کنترل موضعي دماي اتاق است که توسط ترموستات انجام مي شود، ارتباط ترموستات با موتور فن کويل است که به آن فرمان روشن و خاموش مي دهد . همچنين ميزان هواي تازه که ايجاد فشار مثبت مي کند قابل کنترل است .
لازم به ذکر است که بايستي براي هر اتاق از فن کويل سقفي که در بالاي درب ورودي نصب مي شود استفاده نمود، مزيت استفاده از فن کويل سقفي اين است که اولا از دسترس به دور است و ثانيا فضاي داخل اتاق را اشغال نمي کند . کانال هواي تازه نيز يا مستقيم هوا را به داخل اتاق مي رساند و يا به فضاي هوابندي شده پشت فن کويل ختم مي شود.
31

سيستم دوم :
سيستم پيشنهادي جهت گرمايش و سرمايش اتاق هاي عمل و ريکاوري و اتاقهاي زايمان و جراحي استفاده از هوارسان چند منطقه اي است اصولا استفاده از هوارسان هاي چند منطقه اي براي فضاهايي پيشنهاد مي گردد. دما و رطوبت نسبي فضاهاي مجاور يکسان میباشد به عبارت ديگر زمانی که بخواهيم دما و درصد رطوبت نسبي هر اتاق بطور جداگانه قابل کنترل و تنظيم باشد از این سیستم استفاده میکنیم.

با توجه به اينکه اتاقهاي عمل با صددر صد هواي تازه کار مي کنند ، هواسازهاي اتاق عمل داراي دمپر هواي برگشت نمي باشد و فقط داراي يک ورودي جهت هواي تازه مي باشند . در هواسازهاي چند منطقه اي معمولا دو کويل سرد و گرم به طور موازي در آن قرار دارد .

طرز عمل هواساز بدين صورت است که مثلا در تابستان هواي بيرون وارد هواساز مي گردد اين هوا از دو مسير مجزا يکي از روي کويل سرد عبور کرده و سرد مي شود و مسير دوم از روي کويل گرم که معمولا در تابستانها خاموش است عبور کرده و درواقع بدون تغيير به انتهاي هواساز مي رسد در انتها محل خروج اين دو هوا توسط دو دمپر مجزا يکي براي هواي سرد و ديگري براي هواي گرم مخلوط مي گردد و توسط يک شبکه کانال کشي مجزا و جداگانه به طرف فضاي موردنظر هدايت مي شود .

کنترل دماي داخل اتاق توسط ترموستات انجام مي شود و در صورت نياز به کنترل دما در داخل فضا ترموستات به دمپرهاي مربوطه فرمان مي دهد که به چه نسبت باز و بسته شوند تا دماي اتاق تنظيم گردد . معمولا اين هواسازها داراي کويل پيش گرمکن مي باشند همچنين جهت کنترل درصد رطوبت نسبي در زمستانها مجهز به رطوبت زن بخار مي باشند .

در اينجا لازم است به اين نکته اشاره شود که براي گرمايش و سرمايش فضاهايي مانند آمفي تئاتر و کتابخانه و سالن هاي غذاخوري بيمارستان نيز از هواساز يک منطقه اي که داراي دمپر هواي برگشت نيز مي باشند استفاده مي کنيم.

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات تاسیسات ساختمانی و هوشمندسازی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

ضوابط طراحی استخرها

تهویه مطبوع برای بیمارستانها

بدلیل اهمیت مسئله آلودگی هوا  و انتشار آن در بیمارستان از یک طرف و حفظ بالاترین کیفیتها برای تهویه مطبوع و آرامش بخش برای بیماران ٬ از طرف دیگر ٬ تامین شرایط رفاهی مناسب ٬ با استفاده از عواملی همچون : سرمایش و گرمایش و رطوبت و هوای تازه و میزان چرخش و فشار نسبی هوا ٬ در هریک از فضاهای بیمارستانی ٬ از جایگاه ویژه ای برخوردار است .  در اینجا اختصاصات تهویه مطبوع برای چند فضای مهم در بیمارستانها ارایه میشو

محدوده دما ٬ هوای تازه ، چرخش هوا و فشار نسبی هوا

در فضاهای بیمارستانی

بدلیل اهمیت مسئله آلودگی هوا  و انتشار آن در بیمارستان از یک طرف و حفظ بالاترین کیفیتها برای تهویه مطبوع و آرامش بخش برای بیماران ٬ از طرف دیگر ٬ تامین شرایط رفاهی مناسب ٬ با استفاده از عواملی همچون : سرمایش و گرمایش و رطوبت و هوای تازه و میزان چرخش و فشار نسبی هوا ٬ در هریک از فضاهای بیمارستانی ٬ از جایگاه ویژه ای برخوردار است .  در اینجا اختصاصات تهویه مطبوع برای چند فضای مهم در بیمارستانها ارایه میشود:

اتاقهای  عمل : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل اتاقهای عمل، فشار نسبی این فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۱۵ بارحجم هوای اتاق عمل با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای اتاق عمل مجددا به داخل بر نگشته و مستقیما  تخلیه می شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز اتاق عمل کانال برگشت ندارد 

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم در بعضی اعمال جراحی مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

سالن ریکاوری :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :    از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هوای اتاق ریکاوری با هوای تازه تعویض و شش مرتبه نیز حجم هوای اتاق بایستی جابجا گردد .

هوای برگشت :  هوای این اتاق برگشت داده نمی شود .  

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است

محدودهء دما:  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

بخشهای ویژه ( ICU  CCU   NICU )  : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل بخش های ویژه ٬ فشار نسبی این فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت۱۰  بارحجم هوای این بخش ها با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای بخشهای ویژه  مجددا به داخل بر نگشته و مستقیما  تخلیه می شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز کانال برگشت ندارد 

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم  مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار تمیز :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل  ، فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

اتاق کار کثیف :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای  داخل به بیرون (به خصوص درتالار اتاقهای عمل و بخش های ویژه) ، فشار نسبی این فضا منفی است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

انواع انبار وسایل در داخل بخشها ( تجهیزات و یا لوازم مصرفی اطاق عمل و بخشهای ویزه و بستری ها ) :

فشار نسبی هوا :  اختیاری است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است 

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

 

سرویسهای دستشوی و حمام :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای  داخل به بیرون  ، فشار نسبی این فضا منفی است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

اتاقهای بستری:  

فشار نسبی هوا :  فشار نسبی اتاق بستری صفر است

ورود هوای تازه :  در هر ساعت دو مرتبه حجم هوای اتاق بستری با هوای تازه تعویض می گردد

هوای برگشت :   هوای اتاق بستری برگشت داده نمی شود .

درصد رطوبت : رطوبت نسبی در محدوده ۶۰-۳۰ درصد  است

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

 

بخش اورژانس  : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل بخش آورژانس ٬ فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۶  بارحجم هوای این بخش  با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای بخش اورژانس میتواند مجددا به داخل بر گشته و استفاده گردد .

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بهتر است در حداقل باشد .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar