منوی دسته بندی
KNX world - پروتکل های هوشمند سازی ساختمان - آرین پادرا صنعت

پروتکل های هوشمند سازی ساختمان

گسترش سیستم های هوشمند و اتوماسیون ساختمان ها یک استراتژی مناسب برای پاسخ به نیازهایی مانند آسایش ، امنیت و صرفه جویی  انرژی می باشد. در ساختمان های بزرگ میزان هزینه های مصرف انرژی قسمت قابل…