منوی دسته بندی

۵ روند در افق نوسازی صنعت تجاری HVAC

کسب و کار HVAC به طور مداوم در حال توسعه است. با حرکت به سوی آینده، مهندسان همچنان رویکردهایی را برای ایجاد اقلام و تجهیزاتی مشاهده می کنند که می…

افزایش تقاضای HVAC در طول همه گیری

همه گیری ویروس کرونا بیشتر سرمایه گذاری ها در ایالات متحده از جمله صنعت HVAC را تحت تاثیر قرار داده است. صنعت تهویه مطبوع با چالش‌های زیادی از جمله تعطیلی…