منوی دسته بندی
gallery thumb10 - سيستم اسمز معكوس (Reverse osmosis)چيست؟ - آرین پادرا صنعت

سیستم اسمز معکوس (Reverse osmosis)چیست؟

سیستم اسمز معکوس (Reverse osmosis)چیست؟ نقش سیستم اسمز معکوس در دستگاه های تصفیه آب  فرض کنید دو ظرف، یکی حاوی آب نمک (۱) ودیگری حاوی آب خالص (۲) توسط یک…

آب معدنی یا دستگاه تصفیه آب

همزمان با رشد جمعیت شهرنشین در سالیان اخیر و افزایش آلودگی آب های جاری از یک طرف و توجه بیشتر مردم به موضوع بهداشت و سلامت اجتماعی از طرف دیگر،…