منوی دسته بندی
3D View 116 - طراحی تاسیسات مکانیکی - آرین پادرا صنعت

طراحی تاسیسات مکانیکی

بعضی بر این باورند که تاسیسات یک ساختمان همانند قلب تپنده ساختمان است ولی ما به این باوریم که تاسیسات علاوه بر یک قلب تپنده،شریان اصلی ساختمان است و بدین…