منوی دسته بندی
nasb1 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

استاندارد برج های خنک کننده تر

ویژگی ها و روش های مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی ۱- هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مصرف انرژی و دستور…