منوی دسته بندی
sakhti gir1 - سختی گیری و رسوب زدایی در تاسیسات و صنعت - آرین پادرا صنعت

سختی گیری و رسوب زدایی در تاسیسات و صنعت

در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است به طوریکه در بسیاری…