منوی دسته بندی
شبیه سازی سه بعدی ساختمان و تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان: شبیه سازی سه بعدی یا BIM

تاسیسات ساختمان: شبیه سازی سه بعدی یا BIM اکثر کسانی که در عرصه ساخت و ساز و تاسیسات ساختمان فعال هستند حتما با شبیه سازی سه بعدی ساختمان یا BIM آشنایی دارند….