منوی دسته بندی

نکات مهم در سیستم های لوله کشی پنج لایه

۱) ارتباط بین سیستم لوله­کشی پنج لایه و سیستم لوله کشی فلزی جهت ارتباط بین مهره ماسوره پنج لایه با رزوه مقابل، لازم است تک اورینگ ماسوره داخل پخ ۴۵…