منوی دسته بندی

افزایش تقاضای HVAC در طول همه گیری

همه گیری ویروس کرونا بیشتر سرمایه گذاری ها در ایالات متحده از جمله صنعت HVAC را تحت تاثیر قرار داده است. صنعت تهویه مطبوع با چالش‌های زیادی از جمله تعطیلی…