منوی دسته بندی
Equest - محاسبه برودتی - آرین پادرا صنعت

محاسبه برودتی

باربرودتی مقدار گرمایی است که ساختمان در روز طرح فصل تابستان در واحد زمان می گیرد. برخلاف بار حرارتی ساختمان که عوامل بوجود آورنده آن محدود است، مؤلفه های تشکیل…