منوی دسته بندی
a - تعیین شدت روشنایی مورد نیاز در مکان‌ها و برای فعالیت‌های مختلف - آرین پادرا صنعت

تعیین شدت روشنایی مورد نیاز در مکان‌ها و برای فعالیت‌های مختلف

   در سال ۱۹۷۹، انجمن مهندسان روشنایی آمریکا (IESNA) روندی برای انتخاب میزان روشنایی مورد نیاز مکان‌ های مختلف بر اساس فاکتورهای مهمی که در عملکرد دید موثر می باشد، پایه گذاری نمود. این…

روشنایی 1 - محاسبه روشنایی ساختمان - آرین پادرا صنعت

محاسبه روشنایی ساختمان

– به مقدار نوری که در تمام جهات از یک منبع نوری در هر ثانیه منتشر می شود جریان نوری (توان نوری ) میگویند . – جریان نوری را با Φ نشان…