منوی دسته بندی
3D 16 1 - تاسیسات صنعتی(تهویه مطبوع صنعتی) چیست؟ - آرین پادرا صنعت

تاسیسات صنعتی(تهویه مطبوع صنعتی) چیست؟

 در جامعه امروز خدمات طراحی تاسیسات صنعتی عمدتاً در راستای بهینه سازی انرژی است، این طراحی عمدتا در ۲ بخش زیر ارائه میشود: تاسیسات مکانیکی هدف اصلی این بخش بیشتر در…