منوی دسته بندی
دیزل s - چک لیست تعمیر و نگهداری ژنراتور - آرین پادرا صنعت

چک لیست تعمیر و نگهداری ژنراتور

کنترل های روزانه ۱- بررسی و بازدید از دیزل ژنراتور به هنگام کار و اطمینان از عدم وجود صدا و لرزش غیر عادی. ۲- بررسی و بازدید و کنترل سیستم خنک کننده…