منوی دسته بندی
Top 6 Green Tech Products That Are Must for Each Home 3 - سیستم روشنایی هوشمند - آرین پادرا صنعت

سیستم روشنایی هوشمند

دو عامل بسیار مهم در طراحی سیستم روشنایی عبارتند از روشنایی استاندارد و میزان مصرف انرژی است! هر محیط با توجه به کاربری اش، شدت روشنایی استاندارد مربوط به خود…