منوی دسته بندی
software employee - فناوری و روش‌های پایش وضعیت - آرین پادرا صنعت

فناوری و روش‌های پایش وضعیت

تکنیک‌های مختلفی برای شناسایی عیوب احتمالی تجهیزات در حال کار و در صورت لزوم تعمیر آن‌ها ابداع ‌شده‌اند که هر یک با توجه به شرایط کاری قطعه استفاده می‌شوند. این…

پایش وضعیت، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه - پایش وضعیت، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه - آرین پادرا صنعت

پایش وضعیت، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه

 تعمیرات و نگهداری نگهداری و تعمیرات (نت) شامل رفع اشکالات و نواقص هر نوع وسیله مکانیکی یا الکتریکی مصدوم شده می‌باشد. عملیات نگهداری و تعمیرات همچنین شامل انجام اقدامات زمان‌بندی‌شده…