منوی دسته بندی
16 - طراحی سنسور های PIR برای کاهش مصرف توان در سیستم های روشنایی - آرین پادرا صنعت

مزایای عملی سیستم مدیریت ساختمان های هوشمند

سیستم مدیریت ساختمان های هوشمند با به کارگیری آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل، همراه با مصرف بهینه انرژی را در ساختمان ها پدید آورد….

HVAC - طراحی سنسور های PIR برای کاهش مصرف توان در سیستم های روشنایی - آرین پادرا صنعت

سیستم CCHP چیست؟

سیستمهای تولید همزمان برق، گرما و سرما؟ بر اساس تعریفی کلی به هرگونه تولید توامان انرژی حرارتی و الکتریکی از یک منبع انرژی واحد توسط سیستمی ‌یکپارچه و از یک جریان…

nasb1 - طراحی سنسور های PIR برای کاهش مصرف توان در سیستم های روشنایی - آرین پادرا صنعت

استاندارد برج های خنک کننده تر

ویژگی ها و روش های مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی ۱- هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مصرف انرژی و دستور…

ممیزی انرژی - طراحی سنسور های PIR برای کاهش مصرف توان در سیستم های روشنایی - آرین پادرا صنعت

دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان

در دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان ضمن تشریح مراحل انجام ممیزی انرژی در ساختمان، وضعیت انرژی ساختمان با توجه به انرژی مصرفی مندرج در قبض‌های پرداختی مشخص می شود. براین…

تاسیسات ساختمانی چیست

عایق بندی حرارتی

۱- مفهوم عایق کاری عایق ها به موادی ، یا تلفیقی از مواد گفته می شود که مانع انتقال حرارت و انرژی می شود و جهت یکی از اهداف زیر…

1462614582thermal insulation building - طراحی سنسور های PIR برای کاهش مصرف توان در سیستم های روشنایی - آرین پادرا صنعت

تاسیسات ساختمان – عایق کاری ساختمان

ارزیابی اقتصادی صرفه جویی درمصرف انرژی از طریق عایق کاری حرارتی ساختمان درگذشته دیوارها را باربر می ساختند و چون از انواع کم مقاومت نظیر خشت وگل بود ضخامت آنها زیاد…