منوی دسته بندی
2012277 - ببینید: آشنایی با امکانات گلخانه هوشمند (مزرعه هوشمند) - آرین پادرا صنعت

گرمایش گلخانه

پوشش گلخانه در روز، انرژی تابش خورشید را به صورت نور و امواج الکترومغناطیسی جذب می کند و این انرژی می تواند گیاهان، خاک . اشیای موجود در گلخانه را…

smart irrigation2 - ببینید: آشنایی با امکانات گلخانه هوشمند (مزرعه هوشمند) - آرین پادرا صنعت

سیستم کنترل آبیاری هوشمند

بسیاری از ما علاقه مند به نگهداری گیاهان درخانه می باشیم. یکی از نگرانی ها درسفر آبیاری گیاهان خانگی موجود در خانه می باشد. در خانه هوشمند شما می توانید…